Tag: Người phát ngôn chính phủ Trần Văn Sơn

Bộ Công Thương nói gì về đề xuất điều chỉnh giá điện như giá xăng dầu?

Việc điều hành giá xăng dầu đang được thực hiện 10 ngày/lần, trong khi giá điện đã có quy định về cơ chế điều chỉnh, tối thiểu là 6 tháng/lần.