Tag: người nuôi voi

Mua lại voi của dân để làm du lịch

TTO - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã thống nhất mua lại 4 con voi của hai hộ dân với giá khoảng 2 tỉ đồng để phục vụ phát triển du lịch.