Thứ 2, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Người không có tên trong sổ hộ khẩu có được quyền thừa kế?

16/05/2008 09:16 GMT+7

TT - Những người con lập gia đình rồi (đều ra ở riêng hết) không có tên trong hộ khẩu có được quyền thừa kế tài sản của cha để lại hay không? Nếu được thì chia như thế nào? Người cha qua tuổi 70 có quyền được bán tài sản khi không có sự đồng ý của những người con?

Nghe đọc nội dung toàn bài:

- Theo qui định của Bộ luật dân sự, việc thừa kế tài sản sẽ được thực hiện theo nội dung của di chúc hợp pháp hoặc theo qui định của pháp luật (theo hàng thừa kế) nếu thuộc một trong những trường hợp: không có di chúc, di chúc không hợp pháp, những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan hoặc tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì việc phân chia sẽ theo nội dung của di chúc, trường hợp thừa kế theo pháp luật thì mỗi người có quyền hưởng thừa kế theo qui định của pháp luật (theo hàng thừa kế) sẽ được hưởng một phần bằng nhau. Chính vì vậy mà vấn đề thừa kế tài sản không có liên quan đến việc có tên trong sổ hộ khẩu hay không. Khi người cha qua tuổi 70 mà vẫn còn đầy đủ năng lực hành vi thì có quyền tự mình bán tài sản thuộc sở hữu riêng của mình mà không cần có sự đồng ý của người khác.

(thanhloicndt335@yahoo.com)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận