Tag: Người già đi du lịch

Người già đi du lịch

TTO - Mọi trật vuột bắt đầu từ lúc vội vàng để qua cửa hải quan sân bay. Ba chị không hiểu quy định phải cởi thắt lưng, bỏ điện thoại, đồng hồ, ví tiền... vào rổ nhựa, đẩy qua hàng rào soi chiếu. Chị lúc đó lại đang rất vội.