Tag: Người đi tìm màu sắc cho những thước phim lịch sử

Người trẻ truyền năng lượng tích cực 2023: Đi tìm màu sắc cho những thước phim lịch sử

Viên Hồng Quang (sinh năm 1995, tại Hà Nội) là tác giả của hàng trăm tác phẩm phục chế màu tư liệu cũ về các nhân vật lịch sử.