Thứ 7, ngày 23 tháng 1 năm 2021

Người có chức, quyền coi thường luật pháp không cá biệt

28/03/2011 14:45 GMT+7

“Hiện tượng người có chức, quyền có thái độ coi thường luật pháp không hề cá biệt. Nơi này, quan chức ngang nhiên xây dựng nhà cao cửa rộng mà không cần quy chuẩn, quy hoạch; nơi kia cán bộ móc sung chĩa vào đầu dân thường dọa giết chỉ vì hơn thua trong đôi co sau một vụ va quẹt xe”.

Người có chức, quyền coi thường luật pháp không cá biệt

“Hiện tượng người có chức, quyền có thái độ coi thường luật pháp không hề cá biệt. Nơi này, quan chức ngang nhiên xây dựng nhà cao cửa rộng mà không cần quy chuẩn, quy hoạch; nơi kia cán bộ móc sung chĩa vào đầu dân thường dọa giết chỉ vì hơn thua trong đôi co sau một vụ va quẹt xe”.

PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN. Sài gòn tiếp thị 28-3-2011

PGS.TS NGUYỄN NGỌC ĐIỆN. Sài gòn tiếp thị 28-3-2011
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận