Người chồng lý tưởng

15/04/2015 08:46 GMT+7

Hai cô bạn gái tâm sự:

- Bồ tính chọn chồng theo tiêu chuẩn nào?

Cô nọ tỏ ý khiêm tốn:

- Chồng của mình chỉ cần 3 không: Không lùn, không mập, không sún răng cửa...

Một thanh niên đi qua nghe thấy nói:

- Vậy chớ theo ý hai cô, một người mập, lùn như tôi mà có răng vàng... 9999, hai cô chọn không?

HẢI CAO (TP.HCM)