Tag: ngủ trễ

Nỗi khổ cú đêm khi phải vật lộn theo lịch của... họa mi

TTO - Đám họa mi sáng tuy đi sớm đấy nhưng cũng về sớm mà vẫn được khen, đám cú đêm lại hay bị quở trách vì đi làm muộn, thậm chí có ở lại muộn để làm bù vẫn bị mắng.