Tag: ngữ liệu đề thi văn

Thót tim với ngữ liệu đề thi văn: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định "một vài sự cố không có nghĩa là quy định về yêu cầu chọn ngữ liệu đề thi văn trong công văn 3175 là máy móc".

Thót tim với ngữ liệu đề thi văn

"Sau sự cố của đồng nghiệp ở Trường Colette, nhiều đồng nghiệp của tôi nói họ bất an, không biết bao giờ thì tới lượt mình", một giáo viên nói.