Thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2022

  • Đi học cảm thụ nghệ thuật

    Đi học cảm thụ nghệ thuật

    TTO - Ngày nọ, bạn tôi hú: "Ê mày, đi học "chơi" không?". Tôi tròn mắt thì nhỏ bạn đã trả lời đầy văn vẻ: "Nếu mày muốn hiểu vì sao bức tranh này đẹp, bộ phim kia hay, bài nhạc nọ sao tuyệt vời thì hãy học lớp học cảm thụ nghệ thuật".