Tag: Ngôn ngữ sách giáo khoa

Thẩm định sách giáo khoa lớp 6: 'Không cần lấy ý kiến quá rộng'

TTO - Khi lấy ý kiến về sách giáo khoa, chỉ nên tập trung vào ý kiến nhà chuyên môn và giáo viên trực tiếp giảng dạy, tránh lấy ý kiến rộng quá có thể xảy ra tình trạng loạn ý kiến, các chuyên gia đề nghị.