Tag: ngôi sao Thái League

Xem người Thái đón Chelsea

TT - Tận mắt chứng kiến CLB Chelsea đá giao hữu với đội tuyển các ngôi sao Thái League vừa qua mới thấy rõ sự chuyên nghiệp của người Thái trong cách tiếp cận và tổ chức sự kiện lớn này.

Xem người Thái đón Chelsea

TT - Tận mắt chứng kiến CLB Chelsea đá giao hữu với đội tuyển các ngôi sao Thái League vừa qua mới thấy rõ sự chuyên nghiệp của người Thái trong cách tiếp cận và tổ chức sự kiện lớn này.