Tag: Ngôi mộ hòa bình

Ngôi mộ hòa bình

"Không ai nhận thì coi như duyên. Gia đình tôi tự dặn lòng coi phần mộ này như người nhà mình", ông Đào Xuân Duy nói.