Tag: ngói bitum tegola

Khử độc bằng ngói bitum tegola và đá mỏng Art Stone

Khi mà môi trường đang xấu đi nghiêm trọng, 'xanh' hóa vật liệu là điều rất cần thiết. Đó là lí do ra đời của đá mỏng ốp tường và ngói bitum khử ô nhiễm.