Tag: Nghiệp vụ Du lịch Di sản

ĐH Duy Tân nỗ lực với đào tạo nghiên cứu di sản, bảo tồn di sản

Đề xuất về việc liên kết mở chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư Bảo tồn và Nghiệp vụ Du lịch Di sản của ĐH Duy Tân đã được nhiều chuyên gia quốc tế hết sức ủng hộ.