Tag: Nghiên cứu Phật giáo

Hiểu Phật: từ quán chiếu đến bình tâm

TTO - Với người Việt Nam, tư tưởng Phật giáo hiện diện trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, trong cách suy nghĩ và ứng xử, đối đãi nhân sinh thường nhật.