Tag: nghiên cứu di sản

Cứu di sản từ trong quy hoạch

TTO - Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM có một quỹ di sản đô thị phong phú, đa dạng. Di sản kiến trúc thường ở trong nội thành, nhất là trung tâm thành phố.

ĐH Duy Tân nỗ lực với đào tạo nghiên cứu di sản, bảo tồn di sản

Đề xuất về việc liên kết mở chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư Bảo tồn và Nghiệp vụ Du lịch Di sản của ĐH Duy Tân đã được nhiều chuyên gia quốc tế hết sức ủng hộ.