Tag: Nghị quyết 19 về đất đai

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tăng cường phòng chống tiêu cực, lãng phí

TTO - Theo Thủ tướng, đất đai là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội, nên cần phân tích kỹ lưỡng để có giải pháp mang tính đột phá nhằm giảm tình trạng tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai.