Tag: nghi lễ chào đón mùa hè

Đến Mông Cổ xem nghi thức pháp sư đón mùa hè

TTO - Sau 70 năm gián đoạn, các pháp sư thực hiện nghi thức cúng váy khi mùa hè đến được hành nghề trở lại với sự cho phép của pháp luật Mông Cổ kể từ năm 1992 đến nay.