Chủ nhật, ngày 16 tháng 5 năm 2021

  • Cán bộ đẩy khó cho dân

    Cán bộ đẩy khó cho dân

    TT - Sau khi Tuổi Trẻ ngày 25-6 đăng tin “Không buộc dân phải nộp bản sao y có chứng thực”, nhiều bạn đọc quan tâm và ủng hộ chỉ thị chấn chỉnh của Thủ tướng Chính phủ. Ông Từ Dương Tuấn, trưởng phòng bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết thêm: