Thứ 4, ngày 25 tháng 11 năm 2020

  • Cái nhìn mới về nghèo

    Cái nhìn mới về nghèo

    TTCT - Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) định nghĩa “ngưỡng nghèo cùng cực của các nước thu nhập trung bình thấp” (tức bao gồm Việt Nam) là “dưới 3,2 USD/ngày” (tương đương hơn 75.000 đồng). WB cũng cam kết vào năm 2030 sẽ đạt mục tiêu xóa nghèo cùng cực.