Tag: Nghệ thuật dùng ngư

Nghệ thuật dùng người

TT - Ở nhiều nước phương Đông, ngày xưa khi làm lễ xuất chinh trước những trận đánh sinh tử, nhà vua thường đích thân đẩy xe ngựa tiễn vị tướng cầm quân một đoạn.