Tag: Nghệ sĩ khó khăn

​NSND Kim Cương giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn

TT -  Các  phần quà dự kiến như một số vốn nho nhỏ, để anh em nghệ sĩ có thể kinh doanh, buôn bán nhỏ như mở một xe nước mía, bán tạp hóa...