Thứ 3, ngày 25 tháng 1 năm 2022

  • Nghề nón ở Gò Găng & Phú Gia

    Nghề nón ở Gò Găng & Phú Gia

    TTO - “Anh đi dao bản giắt lưng/Nón chiêng anh đội băng chừng Đồng Nai”. Theo câu ca này, những người có tuổi tác ở làng Phú Gia cho rằng nón ngựa đặc sản của làng quê này có gốc gác là nón chiêng mà binh tướng Tây Sơn hay dùng.

  • Nón Thúy một tay

    Nón Thúy một tay

    TT - Cả du khách và người Huế thường gọi chị bằng cái tên đặc biệt “Thúy một tay”. Đó là một cách tôn vinh của họ về người thợ chằm nón có một không hai ở Huế: chằm nón chỉ với bàn tay trái còn lại.