Thứ 7, ngày 8 tháng 8 năm 2020

  • Khám phá nghề biên tập

    Khám phá nghề biên tập

    TT - Từ trước đến giờ, các cây bút chuyên nghiệp và được giải thưởng báo chí vẫn thường thừa nhận và ca ngợi công lao của người biên tập. Nhưng theo ghi nhận của nhà báo Ngọc Trân: “Ở VN không ai dạy nghề này cho chuyên nghiệp. Dạy viết báo có trường có lớp, dạy biên tập thì không”.