Tag: Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bện

LHQ thông qua Ngày Quốc tế chống dịch bệnh 27-12 do Việt Nam đề xuất

TTO - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27-12 hằng năm.