Tag: ngày nghỉ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Hoán đổi ngày nghỉ cần chủ động hơn, cần có kế hoạch từ đầu năm

Lẽ ra các cơ quan chức năng có kế hoạch từ sớm để các cơ quan, người dân, doanh nghiệp chủ động trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh.