Tag: Ngày 25-10

Từ ngày 25-10, TP.HCM sẽ cập nhật cấp độ dịch cấp quận huyện

TTO - Từ ngày 25-10, Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM sẽ cung cấp thông tin chính thức cấp độ dịch. UBND các cấp thuộc TP có nhiệm vụ thường xuyên rà soát và cập nhật lên Cổng thông tin COVID-19 khi có biến động, thay đổi về cấp độ dịch trên địa bàn.