Tag: ngành công nghiệp ICT Việt Nam

Sẽ vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023

Ngày 27-6, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam đã phát động chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023.