Tag: Ngân hàng Nhà nước cảnh báo

Đăng ký internet banking phải dùng số điện thoại 'chính chủ'

TTO - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử là số điện thoại chính chủ tài khoản nhằm ngăn việc bán lại cho tội phạm.