Tag: ngân hàng dữ liệu

Đà Nẵng ra mắt ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa

Chiều 8/1, Bảo tàng TP. Đà Nẵng tổ chức ra mắt hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động và ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa Đà Nẵng.

Xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Cần biết - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1464/QĐ-TTg về phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam.