Tag: Ngân hàng chuyển đổi số

Ngân hàng đua chuyển đổi số để phát triển bán lẻ

Những năm gần đây, nhiều ngân hàng đã tập trung vào số hóa để cạnh tranh và thu hút khách hàng, đặc biệt là tiếp cận với nhóm khách hàng Millenials và Gen Z.