Tag: Nga mở mỏ vàng lớn nhất thế giới tại Siberia

Nga mở mỏ vàng lớn nhất thế giới tại Siberia

Polyus cho biết họ đang làm việc để đảm bảo 100% quyền sở hữu mỏ vàng Sukhoi Log ở Siberia, nơi có trữ lượng ước tính khoảng 540 triệu tấn quặng, chứa 40 triệu ounce vàng.