Tag: Net Zero 2050

Hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, Vinamilk dành 15 tỉ đồng trồng cây để trung hòa carbon

Tiếp nối thành công của quỹ 1 triệu cây xanh, Vinamilk tiếp tục triển khai hoạt động trồng cây hướng đến mục tiêu Net Zero 2050, nhằm chung tay thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về "0".