Nên thành lập hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh

31/12/2015 14:59 GMT+7

TT - Đó là gợi ý của anh Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khi phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa X ngày 30-12.

 

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2011.

Theo quyết định này, ở cấp trung ương, Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chiến lược thanh niên, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Tương tự, ở cấp tỉnh thành thì các tỉnh thành cũng cần có ban công tác thanh niên. Tuy nhiên đến thời điểm này, số tỉnh thành thành lập được ban công tác thanh niên là rất ít nên ảnh hưởng nhiều đến việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên ở địa phương, đơn vị.

Cũng theo anh Vinh, sau hơn một ngày rưỡi làm việc, hội nghị đã bàn thảo và thống nhất được nhiều nội dung. Trong đó thống nhất được chủ đề công tác năm, với năm nhiệm vụ trọng tâm, chín chỉ tiêu và những hoạt động, chương trình mà Đoàn thanh niên triển khai trong năm 2016.

Cụ thể, năm 2016 sẽ là năm “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và xây dựng, triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.

Triển khai chương trình hành động về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

Nâng cao chất lượng đoàn viên, củng cố và nâng chất lượng hoạt động của chi đoàn, phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Ban chấp hành T.Ư Đoàn thống nhất chín chỉ tiêu cần phấn đấu là: 100% đoàn các cấp tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 100% đoàn cấp tỉnh, cấp huyện có công trình thanh niên.

100% đoàn xã tổ chức (tối thiểu) một hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới hoặc xây dựng văn minh đô thị. Ít nhất 70% đoàn xã, thị trấn có mô hình CLB thanh niên làm kinh tế.

Tư vấn hướng nghiệp cho 800.000 thanh niên, học sinh, 40.000 đoàn viên, thanh niên được dạy nghề và 80.000 đoàn viên, thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó 55.000 có việc làm.

Giới thiệu 200.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phấn đấu 70% trong số này được kết nạp Đảng. 100% đoàn cấp tỉnh, huyện sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên...

ĐứC BìNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận