Tag: nền tảng game

Roblox 'bắt tay' VNGGames xây dựng game an toàn

Hợp tác giữa Roblox và VNGGames sẽ giúp phát triển thị trường game UGC (Nội dung người dùng tạo ra) tại Việt Nam.