Tag: NCB dành nhiều ưu đãi

NCB dành nhiều ưu đãi cho khách hàng ở TP. HCM khi mở tài khoản online

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình đáp ứng nhu cầu mở tài khoản, giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, sử dụng các dịch vụ trực tuyến và bảo vệ khách hàng tại TP.HCM an toàn đang trong thời gian thực hện gián cách xã hội.