Tag: navaland phan thiet

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí xứng tầm ở Phan Thiết

Bình Thuận đang đón đợt sóng đổ bộ từ các ông lớn bất động sản nhờ kế hoạch tập trung đầu tư hạ tầng cùng quỹ đất dồi dào, phù hợp để triển khai các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.