Tag: Nắng nóng có thể làm đàn ông... tăng cân

Nắng nóng có thể làm đàn ông... tăng cân

Nghiên cứu của Đại học Tel Aviv (Israel) cho thấy các đợt nắng nóng có thể kích thích sự thèm ăn, song hiện tượng này chỉ ảnh hưởng đến đàn ông.