Tag: nâng cao năng lực chuyên môn

Khoảng 200.000 người đột quỵ mỗi năm, tăng nhiều ở người trẻ

Tại Việt Nam, có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm và có xu hướng tăng ở người trẻ.