Tag: Năn ngừa

Chương trình thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh đột quỵ

Nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên người bệnh đột quỵ, BV ĐHYD TP.HCM phối hợp với công ty TNHH Sanofi Aventis Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn 'Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trên người bệnh đột quỵ'