Tag: Nằm trong quan tài… đón Năm mới ở Thái Lan

Nằm trong quan tài… đón Năm mới ở Thái Lan

Vào dịp nghỉ lễ Năm mới hằng năm, người dân Thái Lan lại đổ về ngôi chùa Wat Takien ở Bangkok để tham gia một nghi lễ khác lạ.