Tag: Nam Thắng Group

Nam Thắng Group dần định vị được thương hiệu

Gần một thập niên chính thức gia nhập vào sân chơi lớn hơn của thị trường, công ty Cổ phẩn Nam Thắng Rạch Giá (Nam Thắng Group) đã dần định vị được thương hiệu của mình trong khu vực.