​Năm 2016, tăng trưởng GDP khoảng 6,7%

23/09/2015 00:10 GMT+7

Bộ KH&ĐT nhận định, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi ổn định với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015.

Bộ KH&ĐT vừa đưa ra các con số dự kiến một số cân đối lớn của nền kinh tế năm 2016 như thu ngân sách, xuất nhập khẩu, lao động...

Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước dự kiến là 980.000 nghìn tỉ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước là khoảng 1.237 nghìn tỉ đồng (chi đầu tư phát triển khoảng 257 nghìn tỉ đồng); bội chi ngân sách dự kiến khoảng 5% GDP, tương đương năm 2015.

Dự kiến, khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 khoảng 1.589 nghìn tỉ đồng, bằng khoảng 31% GDP (lớn nhất là vốn đầu tư từ dân cư và doanh nghiệp tư nhân, chiếm khoảng 44% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tiếp đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước…).

hinh-4-1443063503.jpg

Xuất khẩu năm 2016 dự kiến đạt khoảng 182 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2015, nhập khẩu khoảng 188 tỉ USD, tăng khoảng 9,9%.

Nhập siêu năm 2016 ước tính khoảng 6 tỉ USD. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dự kiến ở mức khoảng 5%, tương đương mục tiêu của năm 2015.

Phân tích các yếu tố, Bộ KH&ĐT đặt ra mục tiêu năm 2016 tăng trưởng GDP khoảng 6,7%, lạm phát 5%.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận