Tag: Myawaddy

Nhóm nổi dậy Myanmar rút khỏi thành phố chiến lược dọc biên giới Thái Lan

Một nhóm nổi dậy Myanmar đã rút khỏi thành phố chiến lược Myawaddy dọc biên giới Thái Lan sau cuộc phản công của quân đội Myanmar.