Tag: Mỹ hạn chế nồng độ “hóa chất vĩnh cửu” trong nước uống

Mỹ hạn chế nồng độ “hóa chất vĩnh cửu” trong nước uống

Theo các quy định mới do EPA đề xuất, các cơ sở cung cấp nước uống công cộng sẽ phải giám sát chặt chẽ 6 loại hóa chất PFAS và giảm hàm lượng PFAS có trong nước.