Tag: Mỹ đưa ra định nghĩa mới về thực phẩm lành mạnh

Mỹ đưa ra định nghĩa mới về thực phẩm lành mạnh

Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm của Mỹ đã đề xuất cập nhật cách dán nhãn thực phẩm "lành mạnh" nhằm cải thiện thói quen ăn uống của người dân.