Tag: MV Đánh cắp mặt trời

Nửa cái showbiz Đánh cắp mặt trời mang điện về bản làng của Double2T

Nhóm hài 1977 Vlog chia sẻ trên trang Facebook đây là lần đầu tiên làm ca sĩ. Khán giả bình luận, MV thì ý nghĩa nhưng 'nhìn mặt các anh hài buồn cười không chịu nổi'.