Tag: Mũi đất cuối cùng của Tổ quốc

Chuyện chưa kể những tên đường nước Việt - Kỳ 8: 'Đường về Đất Mũi còn cá sấu hông?'

TTO - Con đường tuyệt đẹp chạy vắt qua rừng rậm, vuông tôm và lớp lớp nhịp cầu nối liền sông rạch chằng chịt để về mũi đất cuối cùng của Tổ quốc.