Tag: Mua sắm trên YouTube

YouTube mở tính năng mua sắm trong clip quảng cáo

TTO - YouTube vừa có thêm tính năng TrueView, cho phép mua sắm tương tác với nội dung quảng cáo trong clip trên YouTube.